• BỘ GHI DỮ LIỆU - DRRF6 1

BỘ GHI DỮ LIỆU - DRRF6

Mã: DRRF6
Chất liệu: Nhựa
Thời gian hoàn thành: 5 tuần
Tình trạng sản phẩm: Hàng có sẵn
Số lượng mua tối thiểu của sản phẩm này là 1
Mô tả sản phẩm:

BỘ GHI DỮ LIỆU RF DATA REGISTER DRRF6
Thẻ lấy dữ liệu
Thẻ sao chép dữ liệu ra vào của từng phòng
Thẻ dùng cho người quản lý nhằm kiểm tra các hoạt động vào ra của hệ thống khóa khách sạn.
Khách hàng
HotLine
08 96 355 777

Đến trang so sánh sản phẩm

 
>