• THIẾT BỊ MÃ HÓA THẺ HUNE 1

THIẾT BỊ MÃ HÓA THẺ HUNE

Mã: H-RF9
Thời gian hoàn thành: 9 tuần
Tình trạng sản phẩm: Hàng có sẵn
Số lượng mua tối thiểu của sản phẩm này là 1
Mô tả sản phẩm:
ĐẦU ĐỌC VÀ GHI THẺ RF TEMIC
- Chức năng: Đọc và mã hoá thẻ
- Phát hành và mã hoá thẻ.
- Sữa đổi lại các chế độ cho thẻ.
- Cài đặt thời gian sử dụng cho thẻ.
- Phân quyền vào ra cho thẻ.
- Xoá bỏ thẻ...
- Kết nối: COM, USB.

Khách hàng
HotLine
08 96 355 777

Đến trang so sánh sản phẩm

 
>