Chính sách và quy định chung

Trang web https://dodungphongkhachsan.vn là website bán đồ dùng và thiết bị khách sạn trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc thương hiệu Đại Phát và do Đại Phát phân phối.

Khách hàng tham gia giao dịch trên https://dodungphongkhachsan.vn là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên https://dodungphongkhachsan.vn bao gồm các sản phẩm đồ dùng và thiết bị khách sạn.

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên https://dodungphongkhachsan.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. https://dodungphongkhachsan.vn sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên https://dodungphongkhachsan.vn .

Bằng việc tham gia giao dịch trên https://dodungphongkhachsan.vn, khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://dodungphongkhachsan.vn đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.


Thiết bị khách sạn Đại Phát
Khách hàng
HotLine
08 96 355 777

Đến trang so sánh sản phẩm

 
>